Oplysningskampagne sætter fokus på duftstoffer og helbredsrisici
MCS får egen diagnosekode i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem, SKS
Klinisk vejledning fra DSAM møder skarp kritik
Nordmændene skal oplyses om miljørelaterede sygdomme
Hvert tredje FOA-medlem har problemer med duftstoffer på arbejdspladsen
Ny dansk forskning: Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler
Stor undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet afslører bekymrende dårligt indeklima i danske boliger
Ny udmelding fra Videncentret: Duft- og kemikalieoverfølsomhed er et væsentligt klinisk problem for op mod 3,5% af befolkningen
TV2-nyhederne: Helt almindelige dufte og andre kemikalier i luften får hver fjerde dansker til at føle sig dårlig
Passiv rygning sender spædbørn på hospitalet med akut forværret astma


Information om duft- og kemikalieoverfølsomhed

Klinisk vejledning møder lægefaglig kritik

Debatindlæg bragt i Dagens Medicin 05.04.2013
www.dagensmedicin.dk

En kommende klinisk vejledning fra Dansk Selskab for Almen Medicin vedrørende funktionelle lidelser møder massiv kritik fra patienter og fagfolk

Af Anne Bendixen, landsformand for Dansk Fibromyalgi-Forening, Rebecca Hansen, formand for ME Foreningen, Frank Hansen, formand for MCS-Danmark, patientforeningen for kemikalieoverfølsomme, og Mette Toft, cand.mag.

Der er fra mange sider rejst kritik af, at man på Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital, under ledelse af psykiater Per Fink omdefinerer en række WHO-anerkendte somatiske diagnoser til det, der i daglig tale kaldes ”noget psykosomatisk”. Senest af formand for Migrænikerforbundet Anne Bülow-Olsen i debatindlægget ”Ny bog kan skade patienterne” i Dagens Medicin 25.01.2013, foranlediget af udgivelsen ”Funktionelle Lidelser – udredning og behandling” af Per Fink og Marianne Rosendal (Munksgaard, 2012).

Det er i forlængelse heraf værd at bemærke, at en kommende klinisk vejledning fra DSAM, Dansk Selskab for Almen Medicin, af Rosendal, Fink et al. vedrørende funktionelle lidelser, som har til formål at udbrede brugen af forskningsklinikkens kontroversielle diagnose ”bodily distress syndrome” til de praktiserende læger, i høringsrunden er blevet mødt med massiv kritik, ikke bare fra en lang række patientforeningen, men også fra fagfolk med særligt indblik i de pågældende diagnoser. Kritikken handler om det manglende videnskabelige grundlag for vejledningen.

Læge, ph.d. Jesper Elberling og forskningsleder, ph.d. Sine Skovbjerg, Videncenter for Duft – og Kemikalieoverfølsomhed (MCS), Gentofte Hospital skriver i deres høringssvar bl.a.:

”Vi har med interesse læst udkastet til en klinisk vejledning vedr. diagnostik og behandling af funktionelle symptomer og lidelser i almen praksis. Vi mener imidlertid ikke, at duft – og kemikalieoverfølsomhed bør være omfattet af vejledningen.”

Elberling og Skovbjerg påpeger, at der mangler videnskabelige dokumentation for effekten af den i vejledningen anbefalede behandling i forhold til MCS:

”Af ”Stepped care” modellen, figur 2, s. 22 fremgår det, at der anbefales kognitiv terapi, samtaleforløb, genoptræning eller farmakologisk behandling i behandlingen af ”Bodily distress”. Os bekendt foreligger der ingen videnskabelig dokumentation for at sådanne behandlingstiltag har en effekt ved duft – og kemikalieoverfølsomhed.”

Overlæge Stine Amris, Parker Instituttet og Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital peger i høringssvaret fra Dansk Reumatologisk Selskab på, at reumatologiske patienter med den nye vejledning risikerer fejlagtigt at få den psykiatriske diagnose ”somatoform forstyrrelse”:

”Indeholdt i diagnosekategorien Bodily Distress Disorder – der i aktuelle retningslinjer anbefales klassificeret under P75 somatoform forstyrrelse i ICPC – er en bred muskuloskeletal undergruppe defineret ved rapportering af smerter i fx ryg, arme og ben, ledsmerter, føleforstyrrelser og kraftnedsættelser. Disse særdeles inklusive/lidet specifikke diagnostiske kriterier vil kunne appliceres på en stor gruppe reumatologiske patienter – herunder patienter med regionale og generaliserede smertetilstande i bevægeapparatet, samt ledsmerter af uafklaret genese.”

Amris tilbageviser hovedargumentet om, at de objektive fund mangler: ”At man derfor ofte – med de eksisterende undersøgelsesmetoder – ikke objektivt kan påvise en egentlig årsag til smerterne, betyder således ikke, at en sådan ikke findes”, og kritiserer videre vejledningens anbefalinger for at være baseret på ”en meget selekteret litteraturgennemgang af psykiatriske arbejder og ikke en systematisk litteraturgennemgang, der også omfatter den store vidensproduktion, der er tilgængelig fra det somatiske forskningsfelt relateret til patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet, herunder patienter med fibromyalgi”.

DSAM bør afstå fra at udgive en klinisk vejledning, som fagfolk peger på ikke hviler på et videnskabeligt grundlag (manglende dokumentation, selekteret litteraturgennemgang m.v.). Alternativt må man anbefale de praktiserende læger at se bort fra vejledningen, når den lander på deres bord.

Vi mener, at vejledningen vil vildlede, snarere end vejlede lægerne. Den vil stå i vejen for relevant udredning og behandling af de omtalte patientgrupper, og den vil skade patienterne i enhver henseende.

© Anne Bendixen, Rebecca Hansen, Frank Hansen og Mette Toft, 2013

Tekst

TekstTheme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer