Oplysningskampagne sætter fokus på duftstoffer og helbredsrisici
MCS får egen diagnosekode i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem, SKS
Klinisk vejledning fra DSAM møder skarp kritik
Nordmændene skal oplyses om miljørelaterede sygdomme
Hvert tredje FOA-medlem har problemer med duftstoffer på arbejdspladsen
Ny dansk forskning: Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler
Stor undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet afslører bekymrende dårligt indeklima i danske boliger
Ny udmelding fra Videncentret: Duft- og kemikalieoverfølsomhed er et væsentligt klinisk problem for op mod 3,5% af befolkningen
TV2-nyhederne: Helt almindelige dufte og andre kemikalier i luften får hver fjerde dansker til at føle sig dårlig
Passiv rygning sender spædbørn på hospitalet med akut forværret astma


Information om duft- og kemikalieoverfølsomhed

Duft- og kemikalieoverfølsomhed anerkendes med egen diagnosekode i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem, SKS

Den nye selvstændige kode for MCS bør få den betydning, at MCS-ramte ikke længere fejlagtigt får en psykiatrisk diagnosekode.

Af Mette Toft

Duft- og kemikalieoverfølsomhed har pr. 1. juli 2012 fået egen diagnosekode i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem, SKS.

Koden hedder /DR688A1 Symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer/.

Kriterierne for diagnosen tager udgangspunkt i de internationale konsensuskriterier fra 1999 1 med en senere tilføjelse fra 2005 2 om, at symptomer fra centralnervesystemet er obligatoriske. Kriterierne lyder i den danske version således:

  1. Symptomerne er relateret til almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer.
  2. Symptomer fra centralnervesystemet er obligatoriske.
  3. Symptomerne bedres eller forsvinder når eksponeringen fjernes.
  4. Tilstanden er kronisk (> 6 måneders varighed).
  5. Symptomerne ledsages af signifikante livsstils- eller funktionsmæssige forringelser.

MCS indplaceres i SKS, som er den danske version af WHOs sygdomsklassifikationssystem, under hovedkategorien ”Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds [DR00-DR99]”.

Den nye kode bør få den betydning, at MCS-ramte ikke længere fejlagtigt får diagnosekoden/DF458 Anden somatoform tilstand/. Denne diagnosekode er en psykiatrisk diagnose placeret under hovedkategorien ”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser [DF00-DF99]”.

Den psykiatriske fejldiagnosticering af bl.a. MCS, fibromyalgi og ME, myalgisk encephalomyelitis som ”somatoform tilstand”, altså det der i daglig tale hedder ”noget psykosomatisk”, er gennem mange år blevet kritiseret af såvel patientforeninger som af fagfolk.

Senest har en kommende klinisk vejledning fra DSAM, Dansk Selskab for Almen Medicin, der har til formål at sætte fejldiagnosticeringen i system hos de praktiserende læger, mødt massiv kritik også fra lægefagligt hold, heriblandt fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed og fra Dansk Reumatologisk Selskab.

Fibromyalgi og ME har længe haft egne diagnosekoder hos WHO og i SKS som selvstændige somatiske, dvs. fysiske, sygdomme hørende under henholdsvis reumatologien og neurologien. MCS har endnu ikke nogen selvstændig kode i WHOs klassifikationssystem, men forventes at få det i nær fremtid.

I de nationale versioner af sygdomsklassifikationssystemet har man i nogle lande, bl.a. i Tyskland, Østrig og Japan, indplaceret MCS under forskellige, allergiske og toksikologiske, og vel at mærke ikke psykiatriske, koder.

Med den nye danske diagnosekode for MCS er det nu også i Danmark slået fast, at MCS ikke skal have en psykiatrisk diagnosekode, men koden /DR688A1 Symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer/.


1 Multiple Chemical Sensitivity: A 1999 Consensus. Arch Environ Health 1999;54:147-149
2 Lacour M et al: Multiple chemical sensitivity syndrome (MCS)--suggestions for an extension of the U.S. MCS-case definition. Int J Hyg Environ Health 2005

Tekst

TekstTheme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer