Oplysningskampagne sætter fokus på duftstoffer og helbredsrisici
MCS får egen diagnosekode i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem, SKS
Klinisk vejledning fra DSAM møder skarp kritik
Nordmændene skal oplyses om miljørelaterede sygdomme
Hvert tredje FOA-medlem har problemer med duftstoffer på arbejdspladsen
Ny dansk forskning: Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler
Stor undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet afslører bekymrende dårligt indeklima i danske boliger
Ny udmelding fra Videncentret: Duft- og kemikalieoverfølsomhed er et væsentligt klinisk problem for op mod 3,5% af befolkningen
TV2-nyhederne: Helt almindelige dufte og andre kemikalier i luften får hver fjerde dansker til at føle sig dårlig
Passiv rygning sender spædbørn på hospitalet med akut forværret astma


Information om duft- og kemikalieoverfølsomhed

Danske Patienter: Problematisk, hvis de kliniske retningslinjer bliver gældende i almen praksis

”Det er Danske Patienters overordnede anbefaling, at vejledningen revideres, således at den i højere grad kommer på linje med internationale anbefalinger, og at der sættes større fokus på, hvordan man sikrer patienterne adgang til den specialistviden, som eksisterer.”

Af Mette Toft

HØRINGSSVAR (4)
Danske Patienter er patientforeningernes paraplyorganisation. Medlemmerne tæller i alt 17 større patientorganisationer, heriblandt Astma-Allergi-Danmark, Gigtforeningen og Kræftens Bekæmpelse, som tilsammen repræsenterer 79 patientforeninger og 862.000 danskere.

Dansk Patienter var i lighed med en række lægelige selskaber blevet inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med den kommende vejledning vedrørende funktionelle lidelser fra DSAM, Dansk Selskab for Almen Medicin.

Direktør i Danske Patienter Morten Freil peger i sit høringssvar på en række alvorlige problemer ved DSAMs vejledning: 1) at vejledningen ikke svarer til internationale anbefalinger, 2) at patienterne risikerer ikke at blive tilbudt korrekt udredning, ikke får den rigtige diagnose og dermed heller ikke får den rigtige behandling, og 3) at vejledningen er i direkte modstrid med WHO’s diagnosekoder. Han skriver bl.a. følgende:

”Det er Danske Patienters overordnede anbefaling, at vejledningen revideres, således at den i højere grad kommer på linje med internationale anbefalinger, og at der sættes større fokus på, hvordan man sikrer patienterne adgang til den specialistviden, som eksisterer.(…)

Danske Patienter er bekymret ved, at man i vejledningen slår en række individuelle og meget forskellige diagnoser sammen til en meget stor samlet patientgruppe med funktionelle lidelser.

Vores bekymring går på, om denne sammenlægning af mange forskellige grupper vil munde ud i, at patienterne ikke bliver tilstrækkeligt og korrekt udredt, og dermed heller ikke får tilbudt en målrettet behandling, fordi man ikke får anvendt den diagnosespecifikke viden, som i dag foreligger.

Endvidere finder vi det forkert, at grupper som patienter med fibromyalgi og patienter med Kronisk Træthedssymdrom (ME/CFS) er inkluderet i gruppen af patienter med funktionelle lidelser.”(…)

Fibromyalgi en anerkendt af WHO som en selvstændig diagnose: en fysisk sygdom med kroniske smerter af ikke psykogen karakter. Diagnosen er indplaceret i WHO's ICD-10, og fibromyalgi er klassificeret under diagnosekoden M79,7, som en selvstændig sygdom og rubriceret sammen med sygdomme i bevægeapparatet. Også Sundhedsstyrelsen anerkender fibromyalgi som en diagnose med en selvstændig somatisk klassifikationskode.(…)

Ligeledes har sygdommen ME/CFS siden 1969 haft WHO diagnosekode G93.3, som en veldefineret neurologisk sygdom. ME/CFS eksperter (læger, forskere og professorer) fra 13 lande udgav i oktober 2011 en opdateret rapport, ICC guidelines, omkring diagnosticeringen af ME/CFS. (ICC = International Consensous Criteria), hvor det bl.a. fremgår, at behandlingen af ME/CFS, som en funktionel lidelse, er ganske uden effekt.(…)

Sammenfattende er det Danske Patienters vurdering, at det for en række smertepatienter generelt og for patienter med fibromyalgi og patienter med ME/CFS i særdeleshed er problematisk, hvis de kliniske retningslinjer i sin nuværende form bliver gældende i almen praksis.”


© Mette Toft, 2012

Tekst

TekstTheme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer