Oplysningskampagne sætter fokus på duftstoffer og helbredsrisici
MCS får egen diagnosekode i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem, SKS
Klinisk vejledning fra DSAM møder skarp kritik
Nordmændene skal oplyses om miljørelaterede sygdomme
Hvert tredje FOA-medlem har problemer med duftstoffer på arbejdspladsen
Ny dansk forskning: Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler
Stor undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet afslører bekymrende dårligt indeklima i danske boliger
Ny udmelding fra Videncentret: Duft- og kemikalieoverfølsomhed er et væsentligt klinisk problem for op mod 3,5% af befolkningen
TV2-nyhederne: Helt almindelige dufte og andre kemikalier i luften får hver fjerde dansker til at føle sig dårlig
Passiv rygning sender spædbørn på hospitalet med akut forværret astma


Information om duft- og kemikalieoverfølsomhed

Dansk Reumatologisk Selskab: Smertetilstande skal ikke diagnosticeres som ”somatoform forstyrrelse”

”At man med de eksisterende undersøgelsesmetoder ikke objektivt kan påvise en egentlig årsag til smerterne, betyder ikke, at en sådan ikke findes. Lægers diagnostiske horisont vil til enhver tid være begrænset af de undersøgelsesmetoder, der aktuelt er til rådighed.”

Af Mette Toft

HØRINGSSVAR (3)
Dansk Reumatologisk Selskab var blandt de lægelige selskaber, som blev inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med den kommende vejledning fra DSAM, Dansk Selskab for Almen Medicin, vedrørende funktionelle lidelser.

Overlæge Stine Amris, Parker Instituttet og Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital og faglig sekretær i Dansk Reumatologisk Selskab skriver i sit høringssvar bl.a. følgende:

”Indeholdt i diagnosekategorien Bodily Distress Disorder - der i aktuelle retningslinjer anbefales klassificeret under P75 somatoform forstyrrelse i ICPC - er en bred muskuloskeletal undergruppe defineret ved rapportering af smerter i fx ryg, arme og ben, ledsmerter, føleforstyrrelser og kraftnedsættelser. Disse særdeles inklusive/lidet specifikke diagnostiske kriterier vil kunne appliceres på en stor gruppe reumatologiske patienter - herunder patienter med regionale og generaliserede smertetilstande i bevægeapparatet, samt ledsmerter af uafklaret genese.”

Eller sagt med andre ord: Reumatologiske patienter risikerer med den nye vejledning fejlagtigt at få den psykiatriske diagnose ”somatoform forstyrrelse”.

Overlæge Stine Amris anfører, at det er en forældet tankegang at ville opdele kroniske smertetilstande i en somatisk og en psykosocial hovedgruppe, således som vejledningen lægger op til, idet hun samtidigt tilbageviser hovedargumentet om, at ”de objektive fund mangler”:

”Basalforskning vedrørende smerters patofysiologi har udviklet sig markant i de senere år og bidraget med en betydelig øget viden om den neuronale plasticitet og de funktionsændringer i centralnervesystemet, der ligger til grund for kroniske smertetilstande. At man derfor ofte - med de eksisterende undersøgelsesmetoder - ikke objektivt kan påvise en egentlig årsag til smerterne, betyder således ikke, at en sådanne ikke findes. Lægers diagnostiske horisont vil til enhver tid være begrænset af de undersøgelsesmetoder, der aktuelt er til rådighed. (…)

En opdeling af kroniske smertetilstande i en overvejende somatiske og en overvejende psykosocial hovedgruppe – sidstnævnte defineret som et symptomkompleks karakteriseret ved en manglende sammenhæng mellem de objektive fund og de subjektive klager og adfærd - synes således at være obsolet.”

Vejledningen kritiseres endvidere for ikke at være baseret på en systematisk litteraturgennemgang, men alene på et subjektivt udvalg af psykiatriske arbejder:

”Der henvises i aktuelle kliniske retningslinjer til de behandlingsmæssige negative konsekvenser af fravær af målrettede psykiatriske behandlingstilbud til patientgruppen med somatoform lidelse/Bodily Distress Disorder, og en fejlagtige håndtering af patientgruppen i det specialiserede somatiske system. Dette udsagn synes at være baseret på en meget selekteret litteraturgennemgang af psykiatriske arbejder og ikke en systematisk litteraturgennemgang, der også omfatter den store vidensproduktion, der er tilgængelig fra det somatiske forskningsfelt relateret til patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet, herunder patienter med fibromyalgi.”


© Mette Toft, 2012

Tekst

TekstTheme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer