Oplysningskampagne sætter fokus på duftstoffer og helbredsrisici
MCS får egen diagnosekode i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem, SKS
Klinisk vejledning fra DSAM møder skarp kritik
Nordmændene skal oplyses om miljørelaterede sygdomme
Hvert tredje FOA-medlem har problemer med duftstoffer på arbejdspladsen
Ny dansk forskning: Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler
Stor undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet afslører bekymrende dårligt indeklima i danske boliger
Ny udmelding fra Videncentret: Duft- og kemikalieoverfølsomhed er et væsentligt klinisk problem for op mod 3,5% af befolkningen
TV2-nyhederne: Helt almindelige dufte og andre kemikalier i luften får hver fjerde dansker til at føle sig dårlig
Passiv rygning sender spædbørn på hospitalet med akut forværret astma


Information om duft- og kemikalieoverfølsomhed

Norsk bog om miljørelaterede sygdomme

Bogen er led i en stor oplysningskampagne om miljørelaterede sygdomme, funktionsnedsættelse og manglende tilgængelighed. Den er forfattet af professor Kjell Aas, finansieret af det norske Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og udgivet i samarbejde med Norges Astma og Allergiforbundet, Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn samt Helsedirektoratet.

Af Charlotte Anker

Miljøhemming - En skjult funksjonshemming af den norske professor, dr.med. Kjell Aas handler om en række sygdomme, som påvirkes direkte af luftbårne miljøfaktorer. Det er for eksempel sygdomme som astma, allergi og kemikalieoverfølsomhed (Multiple Chemical Sensitivity).

Bogen, som er en omfattende vidensbase, der også bevæger sig ind på emner som lugtesans og forskellige historiske teorier omkring kemikalieoverfølsomhed, er en del af en stor oplysningskampagne om miljøhæmninger. Den er skabt i samarbejde med Norges Astma‐ og Allergiforbundet, Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn samt Helsedirektoratet. Bog og tilknyttede brochurer er finansieret af det norske Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Helsebiblioteket udsender brochurer og link til bogen til samtlige norske kommuner.

Værdifuldt indspark til samfundet
Kjell Aas betegner de miljøhæmmede som "risikanter" frem for "patienter", da de miljøsyge ikke bliver syge i et rent miljø. Han benævner kemikalieoverfølsomhed som noget, der kan være både bredspektret og afgrænset, og forklarer, at vores samfund kan være stærkt utilgængeligt og uforstående over for miljøsyge.

Bogen indledes med dette budskab:

”Denne bog henvender sig først og fremmest til dig, som er sundhedsarbejder, socialrådgiver, medarbejder i socialforvaltningen, pædagog, leder eller sikkerhedsrepræsentant. Grunden til dette er, at du er en af de vigtigste personer for mennesker med miljøbetingede begrænsninger. De miljøsyge er afhængige af dit kendskab til denne særlige problemstilling. Og kun med relevant viden, vil du kunne udføre dit job professionelt.”

Bogen og oplysningskampagnen er et særdeles værdifuldt indspark også til vores danske samfund. Politikere, sagsbehandlere, arbejdsgivere, læger, pædagoger og skolefolk kan her hente en helt nødvendig viden. Også de miljøhæmmede selv og deres familiemedlemmer vil kunne have stor gavn af materialet. Sidst, men ikke mindst, henvender oplysningskampagnen sig til os alle sammen som medborgere i et samfund, hvor der skal være plads til alle.

Medmenneskers adfærd skaber samfundsbarrierer
Det understreges i bogen, at den manglende viden skaber barrierer for de ramte alle vegne. Forfatteren påpeger, at miljøhæmmede principielt har de samme rettigheder som andre funktionshæmmede, men at der er en afgørende forskel imellem dem. For hvor andre funktionshæmmede er afhængige af bygningers udformninger og installationer, er miljøhæmmede i høj grad afhængige af medmenneskers forståelse, holdninger og adfærd.

Det kan helt konkret være kollegers parfumer og duftende plejeprodukter, der giver astmatikeren åndenød eller for eksempel giver den kemikalieoverfølsomme hovedpine, massive koncentrations- og hukommelsesproblemer. Kollegaers viden og hensynstagen på området kan derfor blive afgørende for, om den miljøhandicappede kan fastholde sit arbejde.

Kritik af forudindtaget forskning
Kjell Aas kritiserer, at der i den del af forskningen, der forsøger at forklare kemikalieoverfølsomhed som psykisk betinget, tit forekommer en sammenblanding af årsager og konsekvenser. Flertallet af disse publikationer er præget af bias (forudindtagethed, partiskhed eller fordomme) og andre metodefejl. De tilfredsstiller ikke videnskabelige krav til forskning i årsagsforhold. De psykologiske forhold, som disse studier afdækker, kan lige så godt være opstået på grund af de kemikalieoverfølsommes særdeles vanskelige livsbetingelser.

De kemikalieoverfølsommes sygehistorie stemmer godt overens med nutidig viden om miljøkemi og biokemi, og sygdommen bør vurderes, diagnosticeres, registreres og behandles som en biokemisk sygdom, mener Kjell Aas.

Forfatteren
Professor dr. med. Kjell Aas har mange års erfaring indenfor klinisk medicin, forskning, undervisning og rådgivningsvirksomhed om allergier, overfølsomhed samt indeklimaets indflydelse på helbred, sygdom og livskvalitet. Han har også skrevet adskillige andre bøger om emnet og været redaktør på en række velansete fagtidsskrifter.

I hans mangeårige virke har han bl.a. arbejdet som overlæge på Voksentoppen Institutt for børn med allergi, astma og andre lungesygdomme og været leder for allergiafdelingen, allergipolikliniken og allergologisk forskningslaboratorium på Rikshospitalets børneafdeling i Oslo.

Find bogen og tilknyttede brochurer her:
Bogen er udkommet på norsk. Du kan bl.a. købe den i netbutikken på kolofon.no. Den er på 319 sider og koster 400 norske kr.

Man kan også hente en gratis e-bog, som er en PDF-fil på 197 sider. Den kan downloades fra helsebiblioteket.no.

På inneklima.com findes der også tre brochurer i forbindelse med bogen. De berører henholdsvis funktionsnedsættelse ved allergi, astma og hyperaktivitet i luftvejene samt funktionsnedsættelse ved kemisk miljø intolerance (MCS).

Ligeledes på inneklima.com finder man løbende opdateringer af aktuel forskning, spørgsmål og svar i forbindelse med bogen samt et engelsk resumé.


Kjell Aas:
Miljøhemming - en skjult funksjonshemming
ISBN 978‐82‐300‐0835‐5

© Charlotte Anker, 2012

Tekst

TekstTheme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer